Bezpłatnie i online

5 na 5 użytkowników poleca nas!

Wszystkim kobietom, potrzebującym wsparcia, opieki, dobrego słowa – polecam szkołę rodzenia w CMP. Polecam całe serce, które tam wkłada pani Agnieszka cud położna oraz pani Kasia kierowniczka tej szkoły. To kobiety, które dbają o drugiego człowieka, dają mu czas, pewność, przygotowanie do bycia mamą. A pani Kasia to wychodzi z sercem do wszystkich, nawet nie trzeba prosić o plansze czy linki do innych zajęć.
Agata, 21 października 2022

5 na 5 użytkowników poleca nas!

Polecam szkołę rodzenia Centrum CMP. Zajęcia były bardzo merytoryczne, miałam możliwość poznania Pani Położnej - gorąco polecam oraz zapoznania się z technikami pielęgnacji maluszka. Długoterminowo, najbardziej wartościowe zajęcia były właśnie z Panią Położną z pielęgnacji maluszka, technik karmienia i rodzicielstwa. Bardzo dobra szkoła!
Anna, 14 listopada 2022

5 na 5 użytkowników poleca nas!

Najlepsze zajęcia ever na żywo. Miła atmosfera, praktyczna wiedza i wiele bonusów od pani Kasi. Dużo ciekawych informacji i fajne materiały po szkole. Polecam! A położna jest najlepszym człowiekiem na świecie.
Ewelina, 27 września 2022

5 na 5 użytkowników poleca nas!

Zajęcia na żywo cudowne, wysoki poziom przekazywania wiedzy, bardzo podobały mi się informacje od położnej jej sposób przekazywania wiedzy.
Maria, 03 listopad 2022

5 na 5 użytkowników poleca nas!

Szkoła Rodzenia CMP Online to:

• dedykowana położna i konsultantka
• 15 godzin szkolenia
• bez wychodzenia z domu
• materiały szkoleniowe
• rehabilitacja uroginekologiczna
• rabaty i zniżki!

5 na 5 użytkowników poleca nas!

Zgłoszenie urodzenia dziecka to dla wielu rodziców pierwsza formalność, której dokonują po jego narodzinach. W tym celu należy udać się do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce urodzenia dziecka. To również moment, w którym nastąpi zameldowanie dziecka oraz nadanie mu numeru PESEL. Sprawdź, w jakim czasie należy zarejestrować urodzenie dziecka i jakich należy dopełnić formalności.
 
Termin na zgłoszenie urodzenia dziecka
Zgodnie z przepisami, zgłoszenie urodzenia dziecka powinno nastąpić w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia. Kartę urodzenia sporządza szpital i przekazuje właściwemu urzędowi stanu cywilnego w ciągu 3 dni. Akt urodzenia, które otrzymuje każde dziecko urodzone na terytorium RP, sporządzany jest na podstawie karty urodzenia.
Co, jeśli przekroczę termin na zgłoszenie urodzenia dziecka?
Jeżeli nie zdążysz dokonać zgłoszenia urodzenia dziecka w powyższym terminie, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi akt urodzenia z urzędu i poinformuje o tym rodziców dziecka.
Już wiesz, że masz 21 dni na zgłoszenie urodzenia dziecka. Sprawdź, która forma będzie dla Ciebie wygodniejsza – tradycyjna czy elektroniczna?
1. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA W URZĘDZIE
Kto może dokonać zgłoszenia urodzenia dziecka?
Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
Jeżeli jesteście małżeństwem, zgłoszenia może dokonać samodzielnie każdy z rodziców – mama albo tata. Ma to związek z tzw. domniemaniem prawnym, polegającym na przyjęciu założenia, że mąż matki dziecka jest ojcem dziecka, w związku z czym oboje rodzice mają pełną władzę rodzicielską.  Oznacza to, że zarówno mama jak i tata mogą w równym stopniu dokonywać czynności w imieniu swoich dzieci.
W przypadku par, które nie są małżeństwem zgłoszenie urodzenia wymaga obecności:
⦁    obojga rodziców, jeśli przed urodzeniem się dziecka ojciec dziecka nie złożył oświadczenia o uznaniu ojcostwa lub złożył je, ale matka dziecka jeszcze go nie potwierdziła;
⦁    jednego z rodziców, jeśli przed urodzeniem dziecka ojciec dziecka złożył stosowne oświadczenie i matka dziecka je potwierdziła.
W przypadku osoby, której osobisty udział w czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w siedzibie urzędu stanu cywilnego nie jest możliwy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, czynności tej można dokonać w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności.
Zgłoszenia urodzenia można również dokonać przez pełnomocnika.
Czy osobistego zgłoszenia urodzenia można dokonać bez obecności mamy dziecka?
Gojące się rany, problemy z chodzeniem, rozkręcająca się laktacja – stan, w którym znajdują się mamy po porodzie często nie pozwala na dłuższe wyjście z domu. Jeśli jesteś w związku małżeńskim, Twój mąż może dokonać zgłoszenia samodzielnie.
Jeśli jesteś w związku nieformalnym, samodzielne zgłoszenie urodzenia dziecka przez jego ojca  będzie możliwe, jeśli uznał ojcostwo dziecka po jego poczęciu, a przed jego narodzeniem.

Nowość! Pakiety badań
pocovidowych

Badania laboratoryjne w CMP
- umów się przed wizytą w oddziale