Program

Program CMP Szkoły Rodzenia obejmuje cykl 4 lub 5 spotkań, każde z nich po 2,5 h - 3 h w zależności od lokalizacji. W trakcie spotkań proponujemy również rotacyjne spotkania z ekspertami.
Poród
 

Jak przygotować się do porodu
Objawy zbliżającego się porodu
Kiedy do szpitala
Charakterystyka poszczególnych okresów porodu
Pozycje wertykalne, immersja wodna, stosowane środki przeciwbólowe, znieczulenie zewnątrzoponowe
Udział osoby towarzyszącej - rola  osoby bliskiej w prawidłowym i powikłanym porodzie
Znaczenie kontaktu z dzieckiem bezpośrednio po porodzie
Wysiłek fizyczny i praca zawodowa kobiety w ciąży
Objawy powikłań ciąży

Połóg
 

Dlaczego poród zabiegowy?
Dlaczego cięcie cesarskie?
Definicja połogu
Procesy inwolucyjne w połogu
Odchody połogowe
Pielęgnacja krocza i rany po cięciu cesarskim
Reakcje emocjonalne w połogu
Dieta w okresie połogu
Metody regulacji płodności

 
Noworodek
 

Ocena stanu ogólnego noworodka (skala Apgar)
Pierwszy oddech
Odpępnienie noworodka
Ochrona przed utratą ciepła
Adaptacja układu pokarmowego, fizjologiczny spadek ciężaru ciała, zaburzenia hormonalne, żółtaczka fizjologiczna
Nauka opieki i kąpieli noworodka
Stany przejściowe u noworodka
Kąpanie dziecka w wiaderku
Organizacja miejsca w domu dla noworodka
Bezpieczeństwo matki i dziecka w samochodzie

Karmienie piersią
 

Zalety karmienia naturalnego
Dieta matki karmiącej - zasady prawidłowego odżywiania
Rozpoczęcie i utrzymanie laktacji
Kłopoty z brodawkami
Jak postępować w okresie nawału pokarmu
Kryzys laktacyjny
Gdzie szukać pomocy
Pozycja matki, przystawianie do piersi