Bezpłatnie i online

5 na 5 użytkowników poleca nas!

Wszystkim kobietom, potrzebującym wsparcia, opieki, dobrego słowa – polecam szkołę rodzenia w CMP. Polecam całe serce, które tam wkłada pani Agnieszka cud położna oraz pani Kasia kierowniczka tej szkoły. To kobiety, które dbają o drugiego człowieka, dają mu czas, pewność, przygotowanie do bycia mamą. A pani Kasia to wychodzi z sercem do wszystkich, nawet nie trzeba prosić o plansze czy linki do innych zajęć.
Agata, 21 października 2022

5 na 5 użytkowników poleca nas!

Polecam szkołę rodzenia Centrum CMP. Zajęcia były bardzo merytoryczne, miałam możliwość poznania Pani Położnej - gorąco polecam oraz zapoznania się z technikami pielęgnacji maluszka. Długoterminowo, najbardziej wartościowe zajęcia były właśnie z Panią Położną z pielęgnacji maluszka, technik karmienia i rodzicielstwa. Bardzo dobra szkoła!
Anna, 14 listopada 2022

5 na 5 użytkowników poleca nas!

Najlepsze zajęcia ever na żywo. Miła atmosfera, praktyczna wiedza i wiele bonusów od pani Kasi. Dużo ciekawych informacji i fajne materiały po szkole. Polecam! A położna jest najlepszym człowiekiem na świecie.
Ewelina, 27 września 2022

5 na 5 użytkowników poleca nas!

Zajęcia na żywo cudowne, wysoki poziom przekazywania wiedzy, bardzo podobały mi się informacje od położnej jej sposób przekazywania wiedzy.
Maria, 03 listopad 2022

5 na 5 użytkowników poleca nas!

Szkoła Rodzenia CMP Online to:

• dedykowana położna i konsultantka
• 15 godzin szkolenia
• bez wychodzenia z domu
• materiały szkoleniowe
• rehabilitacja uroginekologiczna
• rabaty i zniżki!

5 na 5 użytkowników poleca nas!

Położna POZ, inaczej zwana położną (środowiskową/podstawowej opieki  zdrowotnej) świadczy pomoc z obszaru kompleksowej pielęgnacyjnej opieki położniczej i ginekologicznej nad kobietami ciężarnymi i noworodkami do 2  miesiąca życia. Położna podstawowej opieki zdrowotnej pełni  opiekę nie tylko nad kobietami w ciąży i po połogu, ale również po  zabiegach ginekologicznych lub onkologiczno-ginekologicznych.

Położna (POZ) prowadzi edukację kobiet w ciąży  już od 21. tygodnia ciąży. Dodatkowo po porodzie, położna środowiskowa  zobowiązana jest do wizyt patronażowych w ramach świadczenia opieki nad  matką i noworodkiem. Pierwsza wizyta musi odbyć się w ciągu 48 godzin po  wypisaniu matki z niemowlęciem ze szpitala. Położna  musi wykonać  co najmniej 4 spotkania do momentu osiągnięcia przez dziecko 6. tygodnia  życia.

Położna opiekuje się również kobietami po operacjach  ginekologicznych lub onkologiczno-ginekologicznych. Do jej obowiązków  należy m.in. podawanie leków, zdjęcie szwów, cewnikowanie pęcherza  moczowego, płukanie pochwy.

Świadczenia położnej realizowane są na podstawie zlecenia lekarskiego lub skierowania od ginekologa.

Jakie są kompetencje położnej POZ?

Położna środowiskowa podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) opiekuje się kobietami w każdym wieku. Jest to kompleksowa opieka pielęgnacyjna – położnicza i ginekologiczna. Opiekuje się też noworodkami do drugiego miesiąca życia

Miejsce wizyt

 • Wizyta położnej POZ może się odbyć:  w warunkach ambulatoryjnych, np. w gabinecie w przychodni
 • w domu pacjentki (wizyta patronażowa i profilaktyczna).

Terminy wizyt
Położna realizuje świadczenia:

 • od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 • w terminie uzgodnionym z pacjentką
 • w terminie określonym w treści zlecenia lub skierowania
 • w dniu zgłoszenia – jeśli stan zdrowia pacjentki tego wymaga.

Opieka położnej podczas ciąży
Położna środowiskowa opiekuje się kobietami w ciąży:

 • 1 raz w tygodniu od 21 do 31 tygodnia ciąży – maksymalnie 10 wizyt
 • 2 razy w tygodniu od 32 tygodnia ciąży do porodu – maksymalnie 16 wizyt.

Wizyty obejmują:

 • rozpoznanie problemów zdrowotnych
 • zaplanowanie i realizację świadczeń profilaktycznych
 • edukację kobiet w ciąży oraz w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowującą do porodu i rodzicielstwa.

Położna POZ przygotowuje plan edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży, w tym dla kobiet w ciąży wysokiego ryzyka. Jest to integralna część dokumentacji medycznej pacjentki. Obejmuje praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa (także w formie świadczeń realizowanych grupowo).

Opieka nad noworodkami
Do 2 miesięcy kalendarzowych życia dziecka położna POZ jest zobowiązana do 4–6 wizyt patronażowych. Badania wykonywane są w obecności opiekunów prawnych lub faktycznych w domu dziecka. Pierwsza wizyta odbywa się nie później niż 48 godzin po opuszczeniu szpitala przez matkę i dziecko.

Zakres wizyt

1–4 doba życia dziecka  

 • badanie dziecka, z uwzględnieniem oceny stanu ogólnego bezpośrednio po urodzeniu według skali Apgar – jeśli położna prowadziła samodzielnie poród fizjologiczny
 • pomoc w tworzeniu więzi matki z dzieckiem i w rozpoczęcie karmienia piersią
 • wykonanie pomiarów masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej dziecka
 • profilaktyka zakażeń przedniego odcinka oka.

1–6 tydzień życia (co najmniej 4 wizyty patronażowe)

 1. Opieka nad noworodkiem lub niemowlęciem, w tym:
  • obserwacja i ocena rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji dziecka do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów
  • ocena odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia
  • wykrywanie objawów patologicznych
  • ocena relacji rodziny z noworodkiem.
 2. Edukacja zdrowotna i udzielanie rodzicom porad w zakresie:
 • laktacji, kontroli płodności, samoopieki.
 • opieki medycznej, socjalnej
 • badań profilaktycznych
 • szczepień ochronnych
 • karmienia piersią
 • pielęgnacji noworodka
 • Promocja zachowań prozdrowotnych rodziców.
 • Identyfikacja czynników ryzyka w rodzinie.
 • Diagnoza i ustalanie hierarchii podejmowanych działań.  
 • Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej.

Opieka nad kobietami po operacji

 • Jeśli przeszłaś operację ginekologiczną lub ginekologiczno-onkologiczną, możesz otrzymać w szpitalu skierowanie do położnej środowiskowej. Zajmie się ona, w Twoim domu, raną pooperacyjną aż do jej zagojenia.
 • Cytologia u położnej
  Dowiedz się, czy Twoja położna ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na pobieranie wymazu do cytologii. Wówczas to do niej, niekoniecznie do lekarza, możesz umówić się na to badanie.
 • Zmiana położnej
  Dane swojej położnej znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta.
  Jeśli nie odpowiada Ci położna POZ, możesz ją zmienić – bezpłatnie, jednak nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. Za każdą następną zmianę w danym roku musisz zapłacić.

Szczepienia przeciwko
COVID-19 w CMP!

Nowość! Pakiety badań
pocovidowych

Badania laboratoryjne w CMP
- umów się przed wizytą w oddziale